En undersøgelse fra Washington University School of Medicin i St. Louis USA har påvist, at folk med en stor hørenedsættelse har bedre balance, når de har høreapparatet tændt, end når det er slukket. Undersøgelsen involverede balancetests, hvor de 14 deltagere i alderen 65-91 skulle foretage de samme balanceøvelser med høreapparatet henholdsvis tændt og slukket. Under øvelserne blev deltagerne udsat for auditiv forstyrrelse, […]

Høreapparater giver bedre balance


En finsk undersøgelse viser, at ældre personer med nedsat hørelse har svært ved at deltage i samtaler i støjende omgivelser og kan derfor have svært ved at deltage i sociale aktiviteter og arrangementer. Når ældre på den måde trækker sig fra det sociale liv, påvirkes deres livskvalitet kraftigt ifølge den […]

Nedsat hørelse påvirker dit sociale liv


Audiogrammet er en graf, der giver en detaljeret beskrivelse af din evne til at høre. Ud fra audiogrammet, blandt andet, kan hørespecialisten se hvilken hørenedsættelse du eventuelt har. Audiogrammet illustrerer høreevnen ved at vise din høretærskel ved forskellige frekvenser. Høretærsklen er en indikator for, hvor lav lyden må være, før […]

Hvad er et audiogram?Det er afgørende at få tjekket sin hørelse jævnligt, gerne en gang om året. Og særligt, hvis du er over 40 år, da undersøgelser viser, at hørelsen daler på dette tidspunkt. Du kan få tjekket hørelsen hos en ørelæge eller i en privat høreklinik. Det er gratis at få tjekket […]

Tjek af din hørelse – det er ikke spor farligt!


Vi ved, at vores hørelse ændrer sig igennem livet, men fordi ændringen sker gradvist, opdager du det som regel ikke, medmindre du får kontrolleret din hørelse jævnligt. I Danmark hørescreener vi nyfødte, men vi har ikke en systematiseret proces, hvor vi screener den danske befolkning i den aldersgruppe, hvor vi […]

Indfør høretest til alle danskere over 40


Høretab er mere udbredt, end du måske tror. På grund af det stigende støjbillede, forekommer høretab oftere og tidligere. Ingen ved med sikkerhed, hvor mange danskere, der har problemer med hørelsen. Ingen kender det nøjagtige tal, fordi der i Danmark ikke findes nogen central registrering, men i 2014 blev der […]

Fakta om høretabDet er rigtig lang tid, hvor du ikke har fået det optimale ud af din hørelse. Mange af os fornægter desværre et høretab, men hvis volumen på tv’et kun skrues en vej, har det nok en årsag. Hvis du vil have, at din hørelse skal gøre det bedste for dig, […]

10 tegn på at din hørelse har ændret sig


Bedre humør, mere overskud, bedre selvtillid. Det er bare nogle af de positive ting, som du opnår ved at behandle en nedsat hørelse. Og omvendt risikerer du isolation, ensomhed og nedsat livskvalitet, som er nogle af de konsekvenser, der kan være ved at leve med et ubehandlet høretab. Hvis du […]

Hvordan anskaffer jeg mig høreapparater?


Jeg vågnede kl. 14 af vækkeuret, efter at have været på arbejde som bartender til kl. 6 om morgenen. Jeg havde haft propper i det venstre øre hele aftenen, hvilket undrede mig lidt og jeg kunne ikke rigtig trykudligne. Denne fredag vågnede jeg med ondt i øret og propper, som […]

Hul i hørelsenØrevoks er en af de mest naturlige ting i hele verden. I lighed med snot og hudflager kan man se ørevoks lidt som kroppens affaldsstoffer, der naturligt skilles ud. Samtidig har ørevoks også en meget reel og vigtig funktion, idet det beskytter øregangen mod påvirkning udefra. Der er altså intet […]

Ørevoks kan være årsagen til dårlig hørelse