Daily Archives: 8. September 2016


Audiogrammet er en graf, der giver en detaljeret beskrivelse af din evne til at høre. Ud fra audiogrammet, blandt andet, kan hørespecialisten se hvilken hørenedsættelse du eventuelt har. Audiogrammet illustrerer høreevnen ved at vise din høretærskel ved forskellige frekvenser. Høretærsklen er en indikator for, hvor lav lyden må være, før […]

Hvad er et audiogram?