Hørelse


En undersøgelse fra Washington University School of Medicin i St. Louis USA har påvist, at folk med en stor hørenedsættelse har bedre balance, når de har høreapparatet tændt, end når det er slukket. Undersøgelsen involverede balancetests, hvor de 14 deltagere i alderen 65-91 skulle foretage de samme balanceøvelser med høreapparatet henholdsvis tændt og slukket. Under øvelserne blev deltagerne udsat for auditiv forstyrrelse, […]

Høreapparater giver bedre balanceAudiogrammet er en graf, der giver en detaljeret beskrivelse af din evne til at høre. Ud fra audiogrammet, blandt andet, kan hørespecialisten se hvilken hørenedsættelse du eventuelt har. Audiogrammet illustrerer høreevnen ved at vise din høretærskel ved forskellige frekvenser. Høretærsklen er en indikator for, hvor lav lyden må være, før […]

Hvad er et audiogram?
Vi ved, at vores hørelse ændrer sig igennem livet, men fordi ændringen sker gradvist, opdager du det som regel ikke, medmindre du får kontrolleret din hørelse jævnligt. I Danmark hørescreener vi nyfødte, men vi har ikke en systematiseret proces, hvor vi screener den danske befolkning i den aldersgruppe, hvor vi […]

Indfør høretest til alle danskere over 40


Høretab er mere udbredt, end du måske tror. På grund af det stigende støjbillede, forekommer høretab oftere og tidligere. Ingen ved med sikkerhed, hvor mange danskere, der har problemer med hørelsen. Ingen kender det nøjagtige tal, fordi der i Danmark ikke findes nogen central registrering, men i 2014 blev der […]

Fakta om høretab
Jeg vågnede kl. 14 af vækkeuret, efter at have været på arbejde som bartender til kl. 6 om morgenen. Jeg havde haft propper i det venstre øre hele aftenen, hvilket undrede mig lidt og jeg kunne ikke rigtig trykudligne. Denne fredag vågnede jeg med ondt i øret og propper, som […]

Hul i hørelsen