Fakta om høretab


Høretab er mere udbredt, end du måske tror. På grund af det stigende støjbillede, forekommer høretab oftere og tidligere.

Ingen ved med sikkerhed, hvor mange danskere, der har problemer med hørelsen. Ingen kender det nøjagtige tal, fordi der i Danmark ikke findes nogen central registrering, men i 2014 blev der tilpasset cirka 75.000 høreapparater.

Statistikken siger:

 • 900.000 danskere har problemer med hørelsen og det anslås at 500 millioner mennesker på verdensplan er plaget af høretab.
 • At hver 12. 30-årige har nedsat hørelse og at hver 8. 50-årige lider af nedsat hørelse.
 • Halvdelen af alle danskere over 75 år har nedsat hørelse.
 • Mere en halv million danskere bruger høreapparat eller andet teknisk hjælpemiddel som følge af nedsat hørelse.
 • Mere end en tredjedel af alle høretab kan sammenkædes med støj: høj musik, larm på arbejdspladsen og et generelt stigende støjbillede.
 • Takket være dette mister vi i dag vores hørelse langt tidligere end vi gjorde for 30 år siden.
 • I 2010 var mere end 12% af de skader, der blev anmeldt til Arbejdstilsynet, høreskader. Men mange tilfælde af høreskader og tinnitus bliver aldrig anmeldt, fordi der mangler viden og forståelse for, hvor alvorligt det er for den enkelte og for samfundet.

Fakta om høretab:

 • Høretab er næst efter gigt den mest udbredet lidelse hos ældre mennesker.
 • Kun cirka 10% af alle høretab bliver afhjulpet med operation eller anden medicinsk behandling.
 • 90% af alle høretab kan behandles ved hjælp af høreapparater.
 • Kun cirka 16% af de praktiserende læger foretager regelmæssige screeninger for høretab.
 • Støj over 80-90 decibel i gennemsnit over en 8 timers arbejdsdag betragtes som skadeligt.
 • Skydevåben, musik, fly, græsslåmaskiner, håndværktøj og mange andre anordninger larmer mere end 80 decibel og er derfor skadelige, såfremt man udsættes for dem over længere perioder.
 • En live rock-koncert giver lydtryk på op til 110-120 decibel, hvilket relativt nemt kan give permanente høreskader allerede efter 2 til 3 timer.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *