Hvad er et audiogram?


Audiogrammet er en graf, der giver en detaljeret beskrivelse af din evne til at høre. Ud fra audiogrammet, blandt andet, kan hørespecialisten se hvilken hørenedsættelse du eventuelt har. Audiogrammet illustrerer høreevnen ved at vise din høretærskel ved forskellige frekvenser. Høretærsklen er en indikator for, hvor lav lyden må være, før du ikke kan høre den længere. En normal høretærskel er mellem 0 og 25dB.

Den lodrette akse

Den lodrette akse på audiogrammet viser lydvolumen eller intensitet, som bliver målt i decibel (dB). Jo længere man bevæger sig ned ad aksen, desto højere bliver lyden. Det svarer til at skrue op for en radio. Nul decibel i toppen af aksen betyder ikke, at man ingen lyde kan høre overhovedet, men repræsenterer den laveste lyd man normalt kan høre.

Den vandrette akse

Den vandrette akse på audiogrammet viser frekvensen eller tonehøjden, målt i Hertz (Hz). Lydfrekvensen stiger gradvist hen mod højre på aksen. Dette svarer til at spille fra venstre mod højre på et klaver, hvor tonerne bliver højere og højere. Frekvenser mellem 500 og 3000 Hz er det normale leje i en almindelig samtale.

Rød og blå

Under en høreprøve bliver resultaterne vist på audiogrammet som røde O’er for det højre øre og blå X’er for det venstre øre. De røde og blå linjer viser høretærsklen for hvert øre og er ofte forskellige. Jo flere markeringer, der ligger under 25 dB i frekvensområdet mellem 500 og 3000 Hz, desto sværere har man ved at høre samtalen. I situationer, hvor der er meget baggrundsstøj, vil det typisk blive endnu sværere at høre, hvad der bliver sagt.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *