Nedsat hørelse påvirker dit sociale liv


En finsk undersøgelse viser, at ældre personer med nedsat hørelse har svært ved at deltage i samtaler i støjende omgivelser og kan derfor have svært ved at deltage i sociale aktiviteter og arrangementer.

Når ældre på den måde trækker sig fra det sociale liv, påvirkes deres livskvalitet kraftigt ifølge den nye undersøgelse. De har selv ytret, at de på grund af deres høreproblemer, ikke kan leve deres liv som de gerne ville.

Andre sanser kommer i spil

Den finske undersøgelse bygger på interview med 848 personer i alderen 75-90. Omkring halvdelen af dem, sagde, at de havde problemer med at tale med andre i støjende omgivelser. En ud af ti oplevede det som meget svært at tale med andre. Undersøgelsen peger på forebyggelse og rehabilitering som en mulighed for at øge den sociale aktivitet. For eksempel kan det hjælpe en person med nedsat hørelse at se den talende persons ansigt, da man kan mundaflæse og dermed lette samtalen, hvis omgivelserne er støjende.

Kilde: http://www.hear-it.org/hearing-impaired-people-are-less-socially-active

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *