Tjek af din hørelse – det er ikke spor farligt!


Det er afgørende at få tjekket sin hørelse jævnligt, gerne en gang om året. Og særligt, hvis du er over 40 år, da undersøgelser viser, at hørelsen daler på dette tidspunkt. Du kan få tjekket hørelsen hos en ørelæge eller i en privat høreklinik. Det er gratis at få tjekket hørelsen, og du behøver ikke en henvisning for det.

Selve høreprøven tager ca. en halv time, men det er en god ide at bestille tid i forvejen.

Du vil blive spurgt ind til din baggrund, blandt andet om der er andre i din familie, der har nedsat hørelse, om du har gået meget i støj, lider af tinnitus (øresusen) osv. Derefter bliver du tjekket i ørerne for at sikre, at der ikke er ørevoks.

Mellemøretryk (Tympanometri)

Mellemøretrykket viser blandt andet, om du har forkølelse, der sidder i mellemøret. Du vil få en lille gummiprop i øret, hvorefter den summer lidt. Bagefter kommer der nogle kraftige lyde. Her måles ens tærskel for ubehagelige lyde. Er du meget lydfølsom vil dette kunne konstateres her.

Høreprøven. (Audiometri)

Høreprøve består af 3 dele. ”Luftledning”, ”Taleaudiometri”og ”Benledning”.

Luftledning

Ved selve høreprøven sidder du i et lydisoleret rum for at minimere den omgivende støj. Du får et par hovedtelefoner på, hvor du kan høre forskellige toner. Prøven vil måle de to ører separat, og kan således vise, om du har en reduktion i din hørelse. Hvis der er en hørenedsættelse, kan hørespecialisten se typen af hørenedsættelse, hvor svær en grad den er, og hvilket øre (eller dem begge), der har en nedsat hørelse.

Taleaudiometri

Hørespecialisten vil gennemføre 2 forskellige taletest. I den ene skal du gentage nogle tal, hvor styrken bliver svagere og svagere. Dette vil fastslå det svageste niveau du kan høre tale på. I den anden test vil du blive bedt om at gentage en liste af ord. Disse ord bliver afspillet i normal talestyrke for dig. Taletesten fastslår din skelneevne, dvs. din evne til at forstå tale. Nogle mennesker hører eksempelvis næsten normalt, men har en ringe skelneevne, og dette kan have stor indflydelse på evnen til at forstå, hvad der bliver sagt.

Benledning

Ved den sidste test (Benledning), får du en slags bøjle på hovedet, der sidder bag det ene øre. Her vil der igen være nogle forskellige toner, som du skal registrere, når du hører dem. Denne undersøgelse fastslår, om din hørenedsættelse stammer fra en mellemøre lidelse eller det indre øre.

Otoakustisk Emission

I nogle klinikker foretager man en undersøgelse, der hedder otoakustiske emissioner (OAE).

Det er ikke en test, der nødvendigvis skal laves i forbindelse med en høreprøve. Testen er en objektiv test, der måler hårcellernes funktion i det indre øre, og foregår ved, at en lille prop sættes i dit øre og en række af toner eller klik præsenteres. OAE test benyttes blandt andet til screening af nyfødte og andre særlige befolkningsgrupper.

Audiogrammet

På baggrund af disse test, kan din hørespecialist nu lave et såkaldt audiogram over din hørelse. Audiogrammet er en graf, der giver en detaljeret beskrivelse af dine høreevner. Ud fra audiogrammet, blandt andet, kan hørespecialisten se hvilken hørenedsættelse du eventuelt har.

Audiogrammet illustrerer høreevnen ved at vise din høretærskel ved forskellige frekvenser. Høretærsklen er en indikator for, hvor lav lyd må være, før du ikke kan høre den længere. En normal høretærskel er mellem 0 og 25dB.

Læs mere om audiogrammet i denne artikel

Den lodrette akse

Den lodrette akse på audiogrammet viser lydvolumen eller intensitet, som bliver målt i decibel (dB). Jo længere man bevæger sig ned ad aksen, des højere bliver lyden. Det svarer til at skrue op for en radio. Nul decibel i toppen af aksen betyder ikke at man ingen lyde kan høre overhovedet, men repræsenterer den laveste lyd man normalt kan høre.

Den vandrette akse

Den vandrette akse på audiogrammet viser frekvensen eller tonehøjden, målt i Hertz (Hz).Lydfrekvensen stiger gradvist hen mod højre på aksen. Dette svarer til at spille fra venstre mod højre på et klaver, hvor tonerne bliver højere og højere. Frekvenser mellem 500 og 3000 Hz er det normale leje i en almindelig samtale.

Rød og blå

Under en høreprøve bliver resultaterne vist på audiogrammet som røde O’er for det højre øre og blå X’er for det venstre øre. De røde og blå linjer viser høretærsklen for hvert øre og er ofte forskellige. Generelt set gælder det, at jo flere markeringer der er under 25dB, ved frekvenser der normalt anvendes under samtale, jo sværere har man ved at høre hvad der bliver sagt. Og i situationer med meget baggrundsstøj bliver det endnu sværere.

Det er vigtigt at tjekke sin hørelse

Hvis du ignorerer en hørenedsættelse eller undlader at få den behandlet kan det medføre andre lidelser. Det er derfor meget vigtigt, at du regelmæssigt tjekker din hørelse.

Læs mere i artiklen om følgevirkninger af hørenedsættelser

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *